تبلیغات
k-pop land - bel ami's drama

bel ami's drama

شنبه 16 آذر 1392 04:33 ب.ظ

دخـے : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
مـوضـوعـش: عـکـس ،
゜*パステル*゜ のデコメ絵文字سـلـام گلـا!゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字خـوفیـن؟خـوشیـن؟مـن نـه:-) اهـنـگ جـدیـد اکسـو رو مخـه!かわいい のデコメ絵文字

゜*パステル*゜ のデコメ絵文字فـقـط chen و d.o و beakhyun تـوش میخـونـن اگـه گیـرش اوردم واستـون میـزارم゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

かわいい ハート 森ガール のデコメ絵文字امـروز اپـم از فیلـم مـرد زیبـاسـت، بـه نـظـر خـودم فیلـم قـشـنـگیـهかわいい ハート 森ガール のデコメ絵文字

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字+اهـنـگ  جـدیـد vixx خیلـے عـالیـه!ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

゜*パステル*゜ のデコメ絵文字اگـه گیـرش اوردم اونـم میـزارم ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

゜*パステル*゜ のデコメ絵文字پـس شـمـا هـم دخـے هـای خـوبے بـاشیـن تـا اپـاے خجمـل کنیـم゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字+ادامـه و نـظـر پـَظَـر یـادتـون نـرهかわいい のデコメ絵文字http://upcity.ir/images2/88051441267559207912.png
پـوستـرهـاے ایـن فیلـم:


http://upcity.ir/images2/43106429096835145862.png

http://upcity.ir/images2/90105573158277444883.png
اسـم فیلـم:مـرد زیبـا (bel ami)


تـعـداد قسـمـت هـا:16قسـمـت


روزهـا:چـهـارشـنـبـه هـا و پـنـجـشـنـبـه هـا


کـشـور سـازنـده:کـره
ے  جـنـوبـےبـازیـگـرهـا:


http://upcity.ir/images2/86348091637316275718.jpg

جـانـگ کِئـون سـوک JANG KEUN SUK

در نـقـش دوکـگـو مـاتـِه Dokgo-ma-te


http://upcity.ir/images2/16180164663016742484.jpg

آیـو (iu)

در نـقـش کیـم بـو تـونـگ kim bo-tong


http://upcity.ir/images2/90715672657780585167.jpg


لـے جـانـگ وو lee jang woo


در نـقـش دیـویـد چـو
ے david choihttp://upcity.ir/images2/32531625970405401813.jpg


هـَـن چـائـه یـانـگ han chae young


در نـقـش هُـنـگ یـورا hong yoo-ra
اینـا نـقـشـاے اصـلے بـودن حـالـا خـلـاصـه ے فیلـم:


دوکگـو مـاتـه یـک پـسـر خـوش قیـافـه اسـت، کـه مـےتـوانـد همـه ے  زنـان را بـه خـودش جـذب کـنـد.در ایـن میـان دخـتر ےسـاده بـه اسـم کیـم بـوتـونـگ عـاشـق او میشـود.داستـان زمـانـے جـالـبتر میشـود کـه او شـروع بـه انجـام همـه چیـز بـرای نـفـع قلـب خـودش میشـود و داستـان عـاشـقـانـه غیـر قـابـل پیـش بینـے او شـروع میشـود.خـوب گـایـز دیگـه بـسـه.تـرجـمـه اپلـود عـکـسـا و پیـدا کـردن مطـلـبـا هـمـه کـار خـودمـه.بـا فـلـفـل شـکـن همـه ی اینـا رو پیـدا کـردم+استـفـاده میکنیـن ادرس وبمـون هـم بـزاریـننـظـر یـادتـون نـره+تـو نـظـر سـنـج
ے شـرکـت کنیـنبـابـا
ے

کـامـنـت دونے : دخمـل گـوگـ ـولـی
اتیکتـا: فیلـم ، فیلـم پـسـر زیبـا ،
آخـریـن انـگـولـک: شنبه 16 آذر 1392 06:04 ب.ظ