تبلیغات
k-pop land - snsd&exo

snsd&exo

جمعه 20 دی 1392 04:00 ب.ظ

دخـے : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
مـوضـوعـش: صحـبـت ، عـکـس ، ویـدئـو ، Exo ،
゜*yellow*゜ のデコメ絵文字سـلـام،مـن بـازم آپـیـدم!゜*yellow*゜ のデコメ絵文字


゜*水色/青/かわいい*゜ のデコメ絵文字امـروز اعصـابـم از لـی خورده بـریـن ادامـه ببینیـن چـرا!゜*水色/青/かわいい*゜ のデコメ絵文字


عضو مورد علاقه ی snsd از exo


Taeyeon : Baekhyun

Jessica : Kris

Sunny : Sehun

Tiffany : Lay

Hyoyeon : Suho

Yuri : Kai

Sooyoung : D.O

Yoona : Luhan

Seohyun : Chanyeol


تیفـانـی از لِـی خـوشـش میـاد ولـی مـن مطمئـنـم قصـد خیـانـت نـداره!

حـالـا بـرعکس اکسـویـا از کـی از تو گـروه اس ان اس دی خـوششون میـاد:


Baekhyun : Taeyeon ,Tiffany

Lay : Taeyeon

Chanyeol : Taeyeon , Seohyun , Jessica

Xiumin : Taeyeon

D.O : Taeyeon

Suho : Taeyeon ,Yoona , Jessica

Luhan : Yoona , Seohyun

Tao : Yoona

Sehun : Yoona

Kai : Yoona , Sunny , Tiffany

Kris : Yuri , Jessica

Chen : Seohyun


جنـاب لـی شمـا خیلـی غلـط میکنیـن از تـائِیـون خـوشتـون میـاد!


اینـم تـائیـون:

http://upcity.ir/images2/33435136641295184005.jpg

سـنش:24

اخه ایـن چه جوری از یه دختر که 2سال از خودش بزرگتره خوشش میاد؟


ولی من به فال نیک میگیرمش نه اشکـالـی نـداره

ولـی،بچـه هـا فتک کنـم تیفـانـی کپـی بـزرگ شـدن مـن خـواهـد بـود:

لبـم دقیقـاً همیـن انـدازه ورنـگ،فـرم ابـروهـام همینجـوری،چشمـم و ابتروم هـم همیـن طـوری!


فقـط چشـم رنگـش روشـن تـره!پـوستـم هتم یـه خـورده تـیـره تـر!


بـگـذریـم از همیـن لِـی چـن تـا چیـز آوردم:

صـبـر کنیـن تـا کـامـل شـن

http://upcity.ir/images2/68218580723657513354.gif

اینجـا d.o داشتـه بـادکنکشـه از رو زمیـن بـر میـداشتـه که lay میـاد بـا بـادکنـک میـزنـه تـو سـرش و در میـره!

http://upcity.ir/images2/61391906407931607193.gif


اینجـا d.o بلنـد میشـه ببینـه کیـه کـه یـکـی از اکسـوایـا داشتـه بـادکنکـاشـو بـه هـم میـزده دوبـاره میخـوره

بـه سـر d.o!منـم از اون کـاری کـه لـی کـرده زیـاد میکنـم!

اینـم از رقـص لـی:

http://upcity.ir/images2/17915021802607496718.gif

http://upcity.ir/images2/48830703129424822032.gif

http://upcity.ir/images2/79834521229482888201.gif

http://upcity.ir/images2/11701098849584648676.gif

http://upcity.ir/images2/05670260352785014360.gif

http://upcity.ir/images2/29427690347862428159.gif

تمـوم شـد+منبـع نـظـرای اس ان اس دی و اکسـو:

kpopcrazy.blogfa.com

+بچـه هـا لـطـفـاً بـرام دعـا کنیـن در ایـنـده یـه کـی پـاپ استـار شـم!


بـای

کـامـنـت دونے : کلیـک
آخـریـن انـگـولـک: جمعه 20 دی 1392 05:16 ب.ظ