تبلیغات
k-pop land - lay from exo

lay from exo

پنجشنبه 19 دی 1392 05:30 ب.ظ

دخـے : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
مـوضـوعـش: Exo ، بیـوگـرافـی ، عـکـس ، صحـبـت ،
ひげ のデコメ絵文字سـلـام،مـن بـرگـشـتـم!ひげ のデコメ絵文字
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字از پـسـر کـره ای کـه عـاشـقــشـ ـ♥ــم اپ کـردم!゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
ひげ のデコメ絵文字بـریـن ادامـه ایـن الـهـه ی زیبـایـی رو ببینـیـن!ひげ のデコメ絵文字

http://upcity.ir/images2/28243770908273306717.png
http://upcity.ir/images2/71139323058495215436.jpg

پـروفـایـل:

اسـم اصـلـی:ژَنـک یـی کسینـگ zhang yi xing

اسـم صـحـنـه:لِـی lay

قـدرت:تکشـاخ

تـاریـخ تـولـد:7آکتـبـر 1991  (همـون مـهـر خـودمـون)

قـد:بیـن 177 تـا 179

وزن:60 ک.گ

نـقـش در گـروه:رقصـنـده،وُکـالیسـت

گـروه خـونـی:A

ملیـت:چینـی

تخصـص(یعنـی تـو چـی حـرفـه ایـه):پیـانـو،گیتـار،رقـص


اصـلـاعـات بـنـده در مـورد ایـن استـار:

بـه نـظـر مـی رسـه کـه تـوی سـال 2005 رتـبـه ی سـوم استـار آکـادمـی رو بـدسـت اورده.

قـرار بـود کـه اون سـرگـروه اکسـو-ام بـاشـه،ولـی کـریـس جـاشـو گـرفـت.

تـوی کـره ی هم اتـاقیـش چِـن هسـت

تـوی چیـن هـم اتـاقیـش لـوهـانـه.

اون خیلـی چیـز هـا رو دوسـت داره و  خیلـی خـوردن تـنـقـلـاتـو دوسـت داره(منـم عـزیزم)

اون خیلـی شیطـونـه ولـی ادم خیلـی خـنـده داریـه!(منـم همینجـورم بخـدا!)

نـوع ایـده ال اون زن نـازه! همچنیـن از یـه دختـر مـهـربـون کـه واقعا دوسش داره خـوشـش میآد(الـهـی)!

خیلـی فـرامـوشـکـاره

وقتـی  هیـچ کـاری نیست کـه بکنـه آشپـزی میکنـه و اشـپآز اکسـو امـیـاسـت!


میگـم بخـدا منـم همیـن جـوریـم!دروغ نمیگـم!

اون تـک فـرزنـده و خـانـوادشـون از مـامـان بـابـاش ومـادربـزرگ و پـدربـزرگـش تشکیـل شـده


علـایـق:انشـا ،پیـانـو(همچنیـن ولـی انشـا رو نـه خیلـی)

اون میگـه کـه خیلـی شنیـدم کـه بهـم میگـن مـهـربـونـم!عکسـاش:

http://upcity.ir/images2/11677566558015943004.jpghttp://upcity.ir/images2/50553526209814320282.png


انـدامـو بـرم!


+منـم از ایـن جـور کفشـا خـوشـم میـاد!

http://upcity.ir/images2/13286310093964311569.png


ای جـان

http://upcity.ir/images2/21763429398587167414.jpg
انگـشتـرت تـو حـلـقـم

http://upcity.ir/images2/68441152105558064557.png


چشـاشـو!

http://upcity.ir/images2/82654017490542481270.png

الـان داره میگـه خـاک تـو سـرم!


خـوب ،امـیـدوارم از شـوهـرم خـوشتـون نیـومـده بـاشـه و گـرنـه مـردیـن


شـوختی کـردم بـابـا،جدی نگیـریـن!بـایکـامـنـت دونے : کـامـنـت
اتیکتـا: پسـرهـای کـره ای ،
آخـریـن انـگـولـک: پنجشنبه 19 دی 1392 07:00 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30